انتظار در شعر و ادب فارسی
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گرباد فتنه هردو جهان را بهم زند ما و چراغ چشم و انتظار دوست حافظ * انتظار در مورد انتظار ظهور امام عصر عج کتابها، مقالات، سخنرانی ها و مطالب بسیار گفته و نوشته شده است ولی هر بار که بحث از انتظار مطرح می شود تازگی لطافت و طراوت خاص خودش را دارد. نمی دانم چه سریست که در فرهنگ شیعه وقتی که از انتظار بحث می شود ناخودآگاه ذهن انسان توجه به امام عصر پیدا می کند و به جستجوی او می گردد. در آرزوی بوس و کنارت مردم وز حسرت لعل آبدارت مردم قصّه نکنم دراز، کوتاه کنم باز آی که باز از انتظارت مردم مولانا آری، انتظار یعنی پرچم مقاومت و ایستادگی انتظار یعنی شعار عدالت خواهی و آزادگی انتظار یعنی قصّه شوریدگی عا شقان حضرت دوست(1) و آخرین کلام، انتظار یعنی مهدی عج. سخن گفتن از مهدی عج تکرار نیست، چرا که سخن از عشق است و عشق هیچگاه تکرار نمی شود. یک قصّه بیش نیست غم عشق واین عجب کز هر زبان که می شنوی نا مکرر است لذا حافظ می گوید: فاش می گویم از گفته ی خود دل شادم بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم به راستی این محبوب کیست؟ و چرا حافظ در هنگام سالخوردگی دست از طلب بر نمی دارد و همواره امید وصل او را دارد و سایه به سایه دنبال او می گردد؟ اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید عمر بگذشته به پیرا نه سرم باز آید نه تنها حافظ بلکه اکثر سوخته دلان طریقت و عارفان واصل درطلب دیدار او بوده اند و عمر خود را درطلب وصال او صرف کرده اند. حاصل عمر صرف شده درطلب وصال تو با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حا صلم امام ره